Gwarancja

 1. Gwarancja dotyczy narzędzi marki VALUE, importowanych przez firmę TECHNIKA CHŁODZENIA Sp. z o.o.(zwaną dalej importerem) i dystrybuowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez sieć autoryzowanych dystrybutorów.
 2. Produkty zakupione u Autoryzowanych Dystrybutorów VALUE od 15-go marca 2017 objęte są wydłużoną gwarancją z 12 do 24 miesięcy, jednak nie dłużej niż 27 miesięcy od daty pierwszej sprzedaży w Polsce przez importera.
 3. Warunkiem akceptacji gwarancji jest: przedstawienie dowodu zakupu; użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w instrukcji obsługi.
 4. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien posiadać: 
  • tabliczkę z czytelnym numerem seryjnym umieszczonym na urządzeniu w momencie sprzedaży:
   Tabliczka z numerem seryjnym
  • wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji - kliknij aby pobrać formularz.
 5. Zgłoszenie reklamacji.
  Aby usprawnić pracę serwisu, prześlij wcześniej na adres: serwis@tchw.pl formularz zgłoszenia reklamacji oraz ustal z nami szczegóły dostarczenia przesyłki. Nadaną przesyłkę opisz „REKLAMACJA VALUE”. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 6. Gwarancja nie obejmuje części urządzenia, podlegające naturalnemu zużyciu, wskutek eksploatacji urządzenia.
 7. Gwarancja traci ważność w przypadku: przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione; dokonywania zmian konstrukcyjnych; uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych lub siły wyższej.
 8. Reklamacyjne części urządzenia, stają się własnością dystrybutora.
 9. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne wynikające z wystąpienia wady w urządzeniu reklamacyjnym.
 10. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych. W przypadku konieczności dostawy części zamiennych od producenta urządzenia, termin może wydłużyć się do 28 dni roboczych.
 11. Użytkownik urządzenia ponosi koszty związane z rozpoczęciem procedury reklamacyjnej w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych.