Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.valuetool.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.valuetool.pl.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w serwisie www.valuetool.pl, jest firma Technika Chłodzenia Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze, KRS 0000351271, NIP PL 648 272 31 30 , REGON 241531848
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  • informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach
  • pliki “cookies”
 4. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Osoba, która umieściła dane w formularzu, ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności serwisu. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie.

Polityka Wykorzystywania Plików Cookies w serwisie www.valuetool.pl

Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Nie pozwalają one na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

 1. Serwis www.valuetool.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
 2. Operatorem serwisu www.valuetool.pl jest firma Technika Chłodzenia Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Pyskowicka 24, 41-807 Zabrze, KRS 0000351271, NIP PL 648 272 31 30 , REGON 241531848
 3. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zwiększenia użyteczności strony internetowej i dopasowania jej zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika 
  • tworzenia anonimowych statystyk - z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 4. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień plików cookies w swojej przeglądarce. Zmiany te mogą jednak uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności i Polityki Wykorzystywania Plików Cookies prosimy kierować na adres: tchw@tchw.pl.

Komunikat dotyczący RODO 

Szanowny Kliencie, 

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie „RODO”, czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.  Wymagania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: RODO).

Z przyjemnością informujemy, że Technika Chłodzenia Sp. z o.o. dostosowuje się do standardów europejskich oraz do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Technika Chłodzenia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 24, 41-807 Zabrze.  Dane kontaktowe: tchw@tchw.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
 2. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w celach księgowych i marketingowych.
 3. Przedmiotem przetwarzania są Pani/ Pana dane osobowe w zakresie objętym zgodą na przetwarzanie lub w celu wykonania umowy.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej w sytuacji, kiedy prawo zezwala na takie przechowywanie.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przysługuje prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych przetwarzania bezpodstawnie,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  • wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 7. Przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie art. 6 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy.